Matlamat kami adalah menjadi pusat fisioterapi yang terbaik yang dapat membantu mereka yang berada dalam kesulitan. Setiap pelanggan kami, kami janjikan layanan mesra supaya kita bersama akan setiap focus dengan rawatan pemulihan anda. Bantuan dan layanan kami tidak terhad semasa sesi pemulihan sahaja, kami juga akan membantu anda dengan sebarang soalan sebelum atau selepas sesi pemulihan anda. Pemulihan anda adalah kekuatan kami.

ACTIVE REHAB PROGRAMME DAYCARE

MUSCULOSKELETAR

REHAB

APA YANG KAMI BOLEH BANTU ANDA
RETURN TO WORK PROGRAMME

NEUROLOGICAL

REHAB

AUDIOLOGY

HOME

PHYSIO

THERAPUTIC

GYM

DOCTOR

REHAB

PAEDIATRIC

REHAB

Rawatan Komprehensif ( setiap masalah akan diperhalusi dan bersifat menyeluruh)

Perkhidmatan yang kami jalankan adalah mesra pelanggan

Setiap pesakit akan dilatih mengikut kesesuaian dan kebolehan pesakit

Latihan kami bersifat intensif dan bermotivasi untuk mencapai sasaran setiap pelanggan kami

Program Return To Work (RTW) telah diperkenalkan oleh PERKESO pada 15 Januari 2007. Program ini merupakan program pemulihan fizikal yang disediakan kepada Orang Berinsurans PERKESO yang mengalami hilang upaya akibat kecederaan atau penyakit bagi mengembalikan fungsi anggota badan dan seharusnya kembali semula ke alam pekerjaan lebih awal, sihat dan selamat.

 

Program Return To Work dilaksanakan menerusi pendekatan Pengurusan Hilang upaya yang sistematik di mana setiap kes yang layak dan bermotivasi akan diuruskan oleh seorang Pengurus Kes yang bertanggungjawab sebagai perantara antara Orang Berinsurans , doktor yang merawat, majikan, pusat rehabilitasi dan pihak-pihak lain yang terlibat bagi memastikan setiap masalah dan halangan Orang Berinsurans dapat diselesaikan dengan kadar segera melalui pendekatan yang terbaik.

 

Perkhidmatan pemulihan ini boleh diperolehi di Pusat Rehabilitasi PERKESO di Melaka atau panel-panel rehabilitasi yang dilantik oleh PERKESO di mana sehingga kini terdapat sebanyak 122 pembekal yang berdaftar dengan PERKESO. Medyna Physiotherapy adalah salah satu pembekal yang berdaftar dengan PERKESO sejak 2014.

 

Untuk keterangan lanjut sila layari Program 'Return To Work' (RTW) by PERKESO

 

© Copyright 2019 Medyna Physioterapy - All Rights Reserved